Frumos

Prin artă materia inexpresivă devine frumos şi rămâne frumos, ingheţata în timp şi spaţiu, estetic conservat static.
Celalalt frumos, frumosul din oameni, adevăratul Frumos, este mult mai perisabil şi mult mai vulnerabil în faţa bolilor urâtului.
Un tablou odată desăvârşit rămâne de un frumos implacabil în faţa timpului.
Sa rămâi frumos ca om este cea mai mare provocare artistică, împlinirea acestui ideal fiind adevărata capodoperă, in umbra căreia Gioconda lui da Vinci pare doar un timid
exerciţiu estetic.

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

ivanoiu.ro © 2024 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress